Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR (POIG82FINN)

Realizacja projektu to zakup i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR, usprawniającego przepływ informacji oraz automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami i koordynującego wspólne działania w zakresie wytwarzania produktów ICT.

Systemem INTEGRATOR objęte zostały 2 procesy biznesowe we współpracy Beneficjenta i Partnerów obsługujące projektowanie i tworzenie produktów składowych oraz serwisu gwarancyjnego, w zakresie oferty Wnioskodawcy.

Projekt zakończono sukcesem w zaplanowanym terminie 31.12.2013 r.

Wartość projektu: 1 891 000,00 PLN

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-10-019/12-00 (POIG 8.2 - Dotacje na innowacje)

INTEGRATOR jest aktualnie wykorzystywany m.in. do tworzenia pakietu aplikacji narzędziowych w projektach naukowo-badawczych ROS3D oraz RIG.

Rozstrzygnięte zapytanie ofertowe

Przedmiot zapytania: Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2. Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-10-019/12-00.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym:


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.