Osprzęt i oprogramowanie automatyzujące proces filmowania obrazu 3D (RIG)

Badania przemysłowe metod analizy obrazu stereoskopowego, zintegrowane z pracami rozwojowymi w zakresie osprzętu filmowego oraz algorytmów i narzędzi informatycznych automatyzujących rejestrację obrazu 3D, udowodniły poprawność przyjętych założeń tworzenia nowych produktów dzięki przeprowadzonym testom w warunkach rzeczywistych.

Powstał konkurencyjny system automatyzacji rejestracji obrazu stereoskopowego 3D i proces filmowania oparty o polskie know-how, odpowiadający na popyt dynamicznie rozwijającego się europejskiego rynku filmów, do kin i symulatorów z efektami 5/6D oraz gier komputerowych. Duże prawdopodobieństwo, że Wnioskodawca z powodzeniem komercjalizuje wyniki Projektu wynika z uzyskania wysokiej jakości nowego systemu oraz kompleksowości filmowych usług operatorskich (opartych na rygorach innowacyjnego procesu), wspartych zaawansowanymi usługami doradczymi i technicznymi.

Zapraszamy do serwisu projektu (aktualności, informacje o projekcie i zamówieniach).

Komercjalizacja wyników Projektu – produkty CinemaVision.

Współpraca naukowa

  • Politechnika Łódzka
  • Instytut Nauki i Techniki Stipendium

Rozpoczęcie realizacji

FINN Sp. z o.o. został beneficjentem w ramach Ścieżki Hi-Tech programu Innotech zorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt RIG otrzymał dofinansowanie w wysokości prawie 1,0 mln zł.
Wartość projektu z uwzględnieniem wkładu przedsiębiorcy wynosiło ponad 2,9 mln zł.

Wyniki konkursu ogłoszono 15 stycznia 2014 roku. Wniosek uzyskał 14 pozycję na liście 46 projektów, które uzyskały dofinansowanie, spośród 140 projektów jakie przeszły pozytywnie ocenę formalną.

1 stycznia 2014 roku rozpoczęliśmy realizację projektu, który zgodnie z planem zakończyliśmy 30 września 2015 roku.