Rejestracja Obrazu Stereoskopowego (ROS3D)

Badania przemysłowe metod analizy obrazu stereoskopowego, zintegrowane z pracami rozwojowymi w zakresie osprzętu filmowego oraz algorytmów i narzędzi informatycznych automatyzujących rejestrację obrazu 3D, udowodniły poprawność przyjętych założeń tworzenia nowych produktów dzięki wytworzonym demonstratorom i przeprowadzonym testom w warunkach rzeczywistych.

Powstał nowy System automatyzacji rejestracji obrazu stereoskopowego 3D oparty o polskie know-how i konkurencyjny w skali światowej, odpowiadający na popyt dynamicznie rozwijającego się rynku filmowych produktów 3D w standardzie 4K.

1 grudnia 2013 roku rozpoczeliśmy realizację projektu, którą zgodnie z planem zakończyliśmy 31 marca 2016 roku.

Zapraszamy do serwisu projektu (aktualności, informacje o projekcie i zamówieniach).

Konsorcjum naukowe

  • FINN Sp. z o.o. (lider, bezpośredni wykonawca badań naukowych i prac rozwojowych)
  • Politechnika Łódzka, Wydział Elektroniki, Elektrotechniki, Informatyki i Automatyki
  • Instytut Nauki i Techniki Stipendium
  • Fundacja ISYRIUS
  • Open-RnD Sp. z o.o.

Realizacja i komercjalizacja

FINN Sp. z o.o. został beneficjentem pilotażowego konkursu Demonstrator+ zorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wniosek Rejestracja obrazu stereoskopowego, którego FINN jest liderem, otrzymał drugą lokatę z 41 wybranych projektów.

Wnioskodawca z powodzeniem komercjalizuje wyniki Projektu, dzięki uzyskaniu wysokiej jakości nowego systemu oraz kompleksowości filmowych usług operatorskich (opartych na rygorach innowacyjnego procesu), wspartych zaawansowanymi usługami doradczymi i technicznymi.

W okresie trwałości projektu do dnia 31 marca 2021 roku osiągnęliśmy założony wysoki poziom przychodów z komercjalizacji wyników.

Komercjalizacja wyników Projektu – produkty CinemaVision.


Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
w ramach pilotażowego konkursu Demonstrator+.