Rejestracja Obrazu Stereoskopowego (ROS3D)

Badania przemysłowe metod analizy obrazu stereoskopowego, zintegrowane z pracami rozwojowymi w zakresie osprzętu filmowego oraz algorytmów i narzędzi informatycznych automatyzujących rejestrację obrazu 3D, udowodniły poprawność przyjętych założeń tworzenia nowych produktów dzięki wytworzonym demonstratorom i przeprowadzonym testom w warunkach rzeczywistych.

Powstał nowy System automatyzacji rejestracji obrazu stereoskopowego 3D oparty o polskie know-how i konkurencyjny w skali światowej, odpowiadający na popyt dynamicznie rozwijającego się rynku filmowych produktów 3D w standardzie 4K.

Wnioskodawca z powodzeniem komercjalizuje wyniki Projektu, dzięki uzyskaniu wysokiej jakości nowego systemu oraz kompleksowości filmowych usług operatorskich (opartych na rygorach innowacyjnego procesu), wspartych zaawansowanymi usługami doradczymi i technicznymi.

Zapraszamy do serwisu projektu (aktualności, informacje o projekcie i zamówieniach).

Komercjalizacja wyników Projektu – produkty CinemaVision.

Konsorcjum naukowe

  • FINN Sp. z o.o. (lider, bezpośredni wykonawca badań naukowych i prac rozwojowych)
  • Politechnika Łódzka, Wydział Elektroniki, Elektrotechniki, Informatyki i Automatyki
  • Instytut Nauki i Techniki Stipendium
  • Fundacja ISYRIUS
  • Open-RnD Sp. z o.o.

Rozpoczęcie realizacji

FINN Sp. z o.o. został beneficjentem pilotażowego konkursu Demonstrator+ zorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wniosek Rejestracja obrazu stereoskopowego, którego FINN jest liderem, otrzymał drugą lokatę z 41 wybranych projektów.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości prawie 9,7 mln zł.
Wartość projektu z uwzględnieniem wkładu przedsiębiorców wynosiła ponad 11,5 mln zł.

Wyniki konkursu ogłoszono 14 października 2013 roku. Ze 140 wniosków na kwotę ponad 2,7 mld PLN złożonych w ramach konkursu eksperci NCBiR wybrali 41 projektów, a przyznane im dofinansowanie wynosiło ponad 430 mln zł.

1 grudnia 2013 roku rozpoczeliśmy realizację projektu, którą zgodnie z planem zakończyliśmy 31 marca 2016 roku.


Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
w ramach pilotażowego konkursu Demonstrator+.