Projekt badawczy ROS3D

FINN Sp. z o.o. został beneficjentem pilotażowego konkursu Demonstrator+ zorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wniosek Rejestracja obrazu stereoskopowego, którego FINN jest liderem, otrzymał drugą lokatę z 41 wybranych projektów.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości prawie 9,7 mln zł.
Wartość projektu z uwzględnieniem wkładu przedsiębiorców wynosi ponad 11,5 mln zł.

Konsorcjantami w projekcie są:

  • Politechnika Łódzka
  • Instytut Nauki i Techniki Stipendium
  • Open-RnD sp. z o.o.
  • Fundacja Isyrius

Wyniki konkursu ogłoszono 14 października 2013 roku. Ze 140 wniosków na kwotę ponad 2,7 mld PLN złożonych w ramach konkursu eksperci NCBiR wybrali 41 projektów, a przyznane im dofinansowanie wynosi ponad 430 mln zł.


Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
w ramach pilotażowego konkursu Demonstrator+.