Projekty

Akronim Nazwa
SWP System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści (więcej...)
RIG Osprzęt i oprogramowanie automatyzujące proces filmowania obrazu 3D (więcej...)
ROS3D Rejestracja Obrazu Stereoskopowego (więcej...)
NP Film fabularny "No Panic, With a Hint of Hysteria" (więcej...)
GA Film "Ahen Gladiators" (więcej...)
POIG82FINN Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR (więcej...)

Prowadzimy wspólne projekty i współpracujemy z Instytutem Nauki i Techniki Stipendium.
Zapraszamy na stronę www.projekty.stipendium.pl