Predykcyjny system zarządzania energią EnMS (PE)

Przedmiotem projektu jest uniwersalny, predykcyjny System Zarządzania Energią EnMS (ang. Energy Management System), odpowiadający na popyt wymagającego rynku systemów kontroli efektywności energetycznej procesów przemysłowych oraz budynków. System obejmuje oprogramowanie i moduł sprzętowy, współpracujące z inteligentnymi sterownikami do kontroli parametrów i wskaźników środowiskowych.

Konsorcjum naukowe

  • FINN Sp. z o.o. (lider, bezpośredni wykonawca eksperymentalnych prac rozwojowych)
  • Politechnika Łódzka, Wydział FTIiMS
  • Instytut Informatyki i Zarządzania