Predykcyjny system zarządzania energią EnMS (PE)

Przedmiotem projektu jest uniwersalny, predykcyjny System Zarządzania Energią EnMS (ang. Energy Management System), odpowiadający na popyt wymagającego rynku systemów kontroli efektywności energetycznej procesów przemysłowych oraz budynków. System obejmuje oprogramowanie i moduł sprzętowy, współpracujące z inteligentnymi sterownikami do kontroli parametrów i wskaźników środowiskowych.

Konsorcjum naukowe

  • FINN Sp. z o.o. (lider, bezpośredni wykonawca eksperymentalnych prac rozwojowych)
  • Politechnika Łódzka, Wydział FTIiMS
  • Instytut Informatyki i Zarządzania

Realizacja i komercjalizacja

1 lipca 2020 roku rozpoczęliśmy realizację projektu, który zakończyliśmy 30 czerwca 2023 roku.

W styczniu 2021 roku rozpoczęliśmy komercjalizację wyników projektu i rozszerzyliśmy naszą ofertę biznesową.

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0281/20-00 z dnia 25.09.2020 r.

Wartość Projektu ogółem: 3 992 491,18 PLN

Kwota dofinansowania: 3 211 177,06 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wybrany w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.