System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści (SWP)

Celem projektu jest opracowanie prototypów nowego Systemu Bezpiecznej Długoterminowej Archiwizacji i Inteligentnego Dostępu do treści (systemu BDAID) oraz nowego Modelu Procesu Wytwarzania Filmu, powstałych i równolegle wytestowanych w wyniku zaplanowanych prac rozwojowych. Urządzenia i aplikacje tworzące system będą usprawniać procedury preprodukcji, produkcji i postprodukcji oraz automatyzować czynności planowania, przetwarzania, inteligentnego indeksowania, zarządzania złożonymi danymi cyfrowymi i międzysystemowej wymiany utrwalanych cyfrowo materiałów audiowizualnych. Zapewni to nowa technologia wyszukiwania i dostępu do bardzo dużej liczby plików, znacznej wielkości, zapisanych w różnych formatach. Nowy system zintegruje działanie produktów CinemaVision (CV), których Wnioskodawca jest współproducentem. Produkty CV pochodzą z projektów badawczych zrealizowanych z udziałem Wnioskodawcy w programach Demonstrator+ oraz Hi-Tech. Przedmiotowe prace rozwojowe wykorzystają również wyniki badań przemysłowych metod analizy, konwersji i rejestracji obrazu oraz procesu filmowania z wymienionych projektów B + R.

Wnioskodawca dzięki temu uzyska przewagę nad konkurencją oraz działając w roli producenta lub koproducenta filmów, a także wytwórcy produktów BDAID/CV, rozszerzy i zdywersyfikuje swoją ofertę biznesową, odpowiadające na popyt:

  • rynku fabularnych filmów i reklam 3D zarejestrowanych w rozdzielczości co najmniej 4K, z dźwiękiem wielokanałowym min. 5.1, z wieloma efektami bazującymi na wysokim klatkażu (nawet do 1000 fps),
  • dynamicznie rozwijającego się europejskiego rynku filmów do kin i symulatorów z efektami 3/4/5/6D oraz gier komputerowych, a także narzędzi wspierających wytwarzanie filmów.

Wyniki projektu mają duże szanse na sukces komercjalizacyjny wynikający z uzyskania innowacyjności, wszechstronności i efektywności nowego systemu oraz modelu procesu opartego o jego wykorzystanie - posiadających możliwości dostosowywania do potrzeb specjalistycznych podmiotów branży filmowej, a tym samym pozwalających na sprzedaż innym podmiotom biznesowym. Wnioskodawca wykorzysta wyniki projektu do produkcji filmów w Polsce. System BDAID/CV ma duże szanse eksportu na rynki europejskie i azjatyckie.

Komercjalizacja wyników Projektu – produkty CinemaVision.

Zapraszamy do serwisu projektu (aktualności, informacje o projekcie i zamówieniach).

Rozpoczęcie realizacji

FINN Sp. z o.o. został beneficjentem w ramach Działania 1.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt SWP otrzymał dofinansowanie w wysokości prawie 5,8 mln zł.
Wartość projektu z uwzględnieniem wkładu przedsiębiorcy wynosi ponad 9,6 mln zł.

Wyniki konkursu ogłoszono 21 września 2015 roku.

1 października 2015 roku rozpoczęliśmy realizację projektu, który zgodnie z planem zakończymy 31 grudnia 2020 roku.