System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści (SWP)

Celem projektu było opracowanie prototypów nowego Systemu Bezpiecznej Długoterminowej Archiwizacji i Inteligentnego Dostępu do treści (systemu BDAID) oraz nowego Modelu Procesu Wytwarzania Filmu, powstałych i równolegle wytestowanych w wyniku zaplanowanych prac rozwojowych. Urządzenia i aplikacje tworzące system usprawniają procedury preprodukcji, produkcji i postprodukcji oraz automatyzują czynności planowania, przetwarzania, inteligentnego indeksowania, zarządzania złożonymi danymi cyfrowymi i międzysystemową wymianę utrwalanych cyfrowo materiałów audiowizualnych. Zapewniła to nowa technologia wyszukiwania i dostępu do bardzo dużej liczby plików, znacznej wielkości, zapisanych w różnych formatach. Nowy system zintegrował działanie produktów CinemaVision (CV), których Wnioskodawca jest współproducentem.

Zapraszamy do serwisu projektu (aktualności, informacje o projekcie i zamówieniach).

Realizacja i komercjalizacja

FINN Sp. z o.o. został beneficjentem w ramach Działania 1.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

1 października 2015 roku rozpoczęliśmy realizację projektu, którą zgodnie z planem zakończyliśmy finansowo 31 grudnia 2020 roku.

Wnioskodawca dzięki temu uzyskał przewagę nad konkurencją oraz rozszerzył i zdywersyfikował swoją ofertę biznesową.

Komercjalizacja wyników Projektu – produkty CinemaVision.